WJKA  the  Netherlands

BACK

 

         

 

 

Shop

 

BOEKEN  KATA  KYOHON  1 - 2 - 3    -  bestelformulier 

 

KATA  KYOHON  1

"  JUNRO  KATA  1/5  "

ASAI  RYU -  The Legacy Continues

Author Jan G. Knobel

ISBN / EAN  978-90-820222-0-9

KATA  KYOHON  2  

"  JOKO  KATA   1/5  "   

ASAI  RYU -  The Legacy Continues

Author Jan G. Knobel

ISBN / EAN  978-90-820222-1-6

KATA  KYOHON  3  

"  KAKUYOKU 1/3,  KASHU,  ROSHU,  SUISHU  "   

ASAI  RYU -  The Legacy Continues

Author Jan G. Knobel

ISBN / EAN  978-90-820222-1-6

sold out

         19,95

Limited  Edition

         19,95

Limited  Edition

         19,95

 

 

 

SHOTOKAN  KARATE  DVD - bestelformulier

 

        SHOTOKAN  KARATE  -  Vol. 1 

 • Heian 1/5  -  Tekki 1/3 
 • Taikyoku 1/3 
 • Ten no Kata
 • Kihon  -  Kumite

          Author Jan G. Knobel

SHOTOKAN  KARATE  -  Vol. 2 

 • Basai Dai / Sho - Kanku Dai / Sho 
 • Empi - Gankaku - Hangetsu 
 • Jion - Jitte
 • Kihon - Kumite

          Author Jan G. Knobel

SHOTOKAN  KARATE  -  Vol. 3 

 • Meikyo Shodan - Jiin - 
 • Gojushuhi Dai / Sho  -  Chinte - Sochin - Nijushiho - Wankan - Unsu
 • Kata Competition - Kumite Competition

          Author Jan G. Knobel

SHOTOKAN  KARATE  -  Vol. 4 

 • Junro  1 / 5 
 • Joko  1 / 5
 • Kokutsu Dachi no Kata 
 • Zenkutsu Dachi No Kata

          Author Jan G. Knobel

         24,95          24,95          24,95          24,95

page up